Polski

UWAGA SPECJALNA

NAP szerokiego królestwa obowiązuje między wszystkimi sojuszami K187 podczas piątego etapu Rajdu Królestwa!

Poza zdarzeniem zabijania-

– może atakować konta bez tagów, atakowanie oznaczonych graczy jest wyłączone, chyba że jest to Twoja własna farma.
– Dźwinę są tylko walki podczas Deklaracji Aktywnej.
– Pokój między ke. Zabronione atakowanie innych sojuszy
– Granice sojuszu wyznacza zielona linia. Wszystko co znajduje się w jej obrębie należy do sojuszu (zamki nieaktywne, bestie, farmy/kafelki)

▪ Wojny-

– Należy udowodnić w pokoju liderów naruszenie zasad
– Naruszający zasady pokoju w czasie ataku mają zastosowanie do graczy oznaczonych i bez tagów, a wszelkie naruszenia mogą zostać wyzerowane bez względu na to, jakie tagi przyłączy się do sprawcy. Jeśli ktokolwiek z sojuszu pomoże ukaranemu członkowi zostanie to odebrane jako wina całego sojuszu i cały sojusz zostanie spalony
– Ten kto pierwszy rozpoczyna marsz w stronę farm (kafelki) ma do niej prawo. Wysłanie wojska na farmę (kafelki) na który już idzie marsz będzie odebrane jako atak

▪Deklaracja wojny-

– tylko R5 może wypowiedzieć wojnę
– należy to ogłosić na forum królestwa (kc) pokoju liderów, lub wysyłając poczta. Informacja powinna zawierać uzasadnienie wypowiedzenia wojny
– wojna może trwać maksymalnie 48 h
– po wypowiedzeniu wojny mogą zostać zaatakowane budynki sojusxu

▪Sojuszu-
– nie można wypowiadać wojny podczas kampanii sojuszy

▪Złote wydarzenie – etap zabijania-

– nie wolno atakować budynków innego sojuszu

Sojusz KvK/kvk nie powinien brać udziału w żadnej działalności KE (etap zabijania).

▪Kill on Sight (KOS) jak zobaczysz zabij

– lista sojuszy lub pojedynczych graczy, którzy mogą zostać zaatakowani nawet poza etapem zabijania…. tzw czarna lista: ASG, 405, CbK 503WestSіde503, IRoshi, Dunkman

▪KVK Sojusz-

KE / KVK- Sojusz KvK/kvk jest zwolniony z ke. Oznacza to brak ataków na tagi KvK/kvk lub atakowanie znaczników KvK/kvk w czasie trwania ke. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest otrzymywanie zasobów do leczenia lub szkolenia żołnierzy podczas bitwy KVK.

Wszelkie naruszenia NAP przeciwko tagom sojuszu KvK lub kvk otrzymają karę zerowania przez przywódcę sojuszu lub innego zdolnego członka królestwa. Płatność za restytucję nie jest już akceptowana w przypadku naruszeń tych tagów.

Gdy KVK się skończy (co oznacza, że tron jest osłonięty lub lider przyznał się do porażki), istnieje 4-godzinna przerwa w pokoju dla wszystkich wojowników, którzy dołączyli do KvK, aby powrócić do odpowiadających im sojuszy domowych.

Konta R2 i R4 pozostające w sojuszu KvK są kontami pełnoetatowymi i pozostają pod ochroną KvK.

Podczas okresu pokoju – zachęca się graczy do przyłączenia się do sojuszu KvK, aby pomóc w badaniach sojuszu. Możesz zabrać farmy lub główne konta. Możesz wyczyścić swoje farmy w sojuszu KvK w okresie pokoju dopiero po wysłaniu szerokiego e-maila w sojuszu KvK.